6 marca 2018 roku w bibliotece rozstrzygnięty został konkurs ortograficzny.  Jest to już dwunasta edycja tego konkursu.

Młodzież pisała dyktando z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, który obchodzimy 21 lutego, w konkursie wzięło udział aż 25 uczniów.

Wyniki szkolnego konkursu ortograficznego

  Szkolne Dyktando 2018

 

                   I miejsce             Julia Siwicka   kl. II b LO

                     II miejsce           Joanna Piętka   kl. II b LO   

                   III miejsce          Kinga Boryta   kl. II a LO

 

IMG_4101

 

   


 

Reklamy

2018

21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ogłoszony przez UNESCO. Jego ideą jest zwrócenie uwagi społeczności międzynarodowej na bogactwo różnorodności językowej świata i konieczność jego ochrony, a także promocji wielojęzyczności.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ustanowiony został w czasie 30. Sesji Konferencji Generalnej UNESCO 17 listopada 1999 roku.

Święto upamiętnia wydarzenia w mieście Dhace (obecnie stolica Bangladeszu), gdzie w 1952 roku pięciu studentów uniwersytetu zginęło podczas pokojowej demonstracji. Domagali się oni nadania językowi bengalskiemu statusu jednego z dwóch języków urzędowych w Bengalu Wschodnim, należącym wówczas do Pakistanu. Oficjalnie rząd Pakistanu ogłosił bengalski językiem urzędowym w 1956 roku, po wielu latach sporów. Obecnie 21 lutego to święto narodowe w Bangladeszu.

Z najnowszych statystyk wynika, że co dwa tygodnie znika bezpowrotnie jeden język, a jednocześnie ogromna część związanego z nim bogactwa intelektualnego i kulturalnego.

Organizując co roku obchody Dnia Języka Ojczystego, UNESCO podkreśla swoje zaangażowanie w ochronę i promocję różnorodności kulturowej, a także wielojęzyczności w edukacji, dostrzegając ich znaczenie dla zrównoważonego rozwoju.

UNESCO określa edukację wielojęzyczną jako „wykorzystywanie dwóch lub większej liczby języków jako narzędzi uczenia się i zdobywania wiedzy”.

Termin „edukacja wielojęzyczna” powstał w 1999 roku dla określenia zjawiska posługiwania się co najmniej trzema językami w procesie edukacji: rodzimym dialektem (językiem społeczności lokalnej, do której się przynależy), językiem ojczystym oraz językami komunikacji międzynarodowej. Dwa pierwsze mają decydujące znaczenie w edukacji, natomiast języki obce niezbędne są dla zrozumienia problemów globalnych.

W swoich dokumentach i programach odnoszących się do edukacji wielojęzycznej, UNESCO podkreśla wagę edukacji w lokalnych językach na wczesnych etapach nauczania (przedszkolnym i wczesnoszkolnym). Pozwala to zbudować silny fundament dla późniejszych, wyższych etapów nauki, częstokroć w innym już języku, którym może być na przykład literacki język ojczysty.

Warto podkreślić, że nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego wskazuje iż najważniejsze umiejętności rozwijane w ramach kształcenia ogólnego w szkole podstawowej to m.in. sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz językach obcych nowożytnych.

W procesie kształcenia ogólnego szkoła podstawowa na każdym przedmiocie kształtuje kompetencje językowe uczniów oraz dba o wyposażenie ich w wiadomości, a także umiejętności umożliwiające komunikowanie się w języku polskim w sposób poprawny i zrozumiały.

Źródło:https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/miedzynarodowy-dzien-jezyka-ojczystego.html

 

Z okazji obchodzonego 21 lutego

Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego

sprawdź swoje umiejętności językowe pisząc

Szkolne Dyktando 2018

 

dyktando

 

Uczestników konkursu zapraszamy do biblioteki szkolnej
27 lutego (wtorek) na czwartej lekcji.

Dzień Bezpiecznego Internetu, DBI – (ang. Safer Internet Day) obchodzony jest w całej Europie.  W tym roku będziemy go obchodzić 6 lutego pod hasłem „Tworzymy kulturę szacunku w siaci”. DBI jest inicjatywą Komisji Europejskiej, mającą na celu zwrócenie uwagi na kwestię bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.

Co roku, organizatorzy zachęcają szkoły, organizacje pozarządowe, firmy i prywatne osoby do realizowania lokalnych inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów.

Zapoznaj się z informacjami na ten temat, zamieszczonymi na tej stronie oraz w gablocie biblioteki na szkolnym korytarzu. Pomoc w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa on-line dostępna jest w Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 oraz na stronie http://www.saferinternet.pl

Bierzemy_udzia_w_dniu_bezpiecz

Netykieta – podstawowe zasady jak być zawsze mile widzianym internautą

Netykieta jest to zbiór zasad określających formy zachowania się w społeczności internetowej.

Etykieta ta nie jest skodyfikowana, ale wynika z konieczności właściwego zachowania się w sieci i jej nieprzestrzeganie może spotkać się z określonymi konsekwencjami.

Netykieta zwraca więc uwagę na możliwe do pojawienia się sytuacje i pokazuje jakie formy reakcji na nie są dopuszczalne, a jakie zakazane.

Zasady netykiety

 1. Przed skorzystaniem z Serwisu zapoznaj się z jego Regulaminem. Przestrzegaj zasad Regulaminu podczas korzystania z Serwisu.
 2. Nie zamieszczaj wypowiedzi niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego. Pamiętaj, że w sieci nie jesteś anonimowy. Ponosisz odpowiedzialność prawną (cywilną i karną) za swoje wypowiedzi i materiały rozpowszechniane w sieci.
 3. Jeżeli chcesz założyć nowy wątek sprawdź, czy taki wątek nie został już założony.
 4. Jeśli włączasz się do konkretnej dyskusji – pisz na temat (zakaz pisania off topic).
 5. Ignoruj użytkowników mających na celu dezorganizowanie dyskusji i prowokujących wywołanie kłótni czy „wojen obelg” („flame war”, „trolling”).
 6. Nie obrażaj i nie atakuj innych użytkowników Serwisu.
 7. Do innych użytkowników zwracaj się po nicku/nazwie lub po imieniu jeśli inny użytkownik wyrazi na to zgodę. Nigdy samym nazwiskiem.
 8. Szanuj prywatność innych użytkowników.
 9. Jeśli dyskusja ma dotyczyć lub poruszać kwestie prywatne prowadź ją poza Serwisem, przy pomocy wiadomości prywatnych.
 10. Nie ujawniaj w Serwisie adresów poczty elektronicznej, danych osobowych i teleadresowych innych osób, ani innych danych i wiadomości z zakresu ich życia prywatnego/intymnego.
 11. Nie poszywaj się pod innych użytkowników i nie wypowiadaj się pod cudzymi i/lub różnymi nickami. Pamiętaj, że w tym Serwisie możesz występować wyłącznie pod jednym nickiem (zasada jednego konta dla każdego użytkownika).
 12. Dbaj o poprawność i czystość języka swoich wypowiedzi. Stosuj się do zasad ortografii i  interpunkcji. Nie bądź wulgarny i nie przeklinaj.

 

Źródło: http://www.polskaniezwykla.pl/web/statics/netykieta.aspx

Uczennice naszej szkoły dwukrotnie odwiedziły przedszkolaki w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom.  Wolontariuszki, po wcześniejszym przygotowaniu, pod opieką pań z biblioteki szkolnej, czytają dzieciom piękne baśnie, wiersze i ciekawe zagadki.  Biblioteka ZSP z Przedszkolem nr 3,  od wielu lat, współpracują przy realizacji programu Czytające przedszkola.

5

Konkurs fotograficzny „Przyłapani na czytaniu” oraz Konkurs na najciekawszą recenzję książki zostały ogłoszone z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.

W Konkursie na najciekawszą recenzję książki, na który zgłoszono 29 prac, zwyciężyła praca Sylwii Zajmy uczennicy klasy II a LO.  To recenzja książki Petera Wohllebena „Sekretne życie drzew”. Jest to książka z gatunku literatury popularnonaukowej, autor, z zawodu leśnik, w fascynujący sposób przedstawia zdumiewające fakty ze świata drzew. Książka stała się międzynarodowym bestsellerem.

Sekretne-życie-drzew-Wohlleben-Peter-Ebook-MOBI-EPUB-PDF

Do konkursu fotograficznego zgłoszono 22 prace. Jury pod przewodnictwem pana Stanisława Straszkiewicza, wieloletniego nauczyciela i jednocześnie fotografa dokumentującego życie naszej szkoły, postanowiło uznać zdjęcie Julii Łozowskiej z klasy II b LO za najlepszą pracę.

Julia Łozowska kl II b LO

Jury przyznało również wyróżnienia dla:

1.    Kasi Worony z kl III a LO

2.    Katarzyny Mączki z kl II T

3.    Joanny Piętki z kl II b LO

4.    Wiktorii Lorenz z kl I T

IMG_3774

Sponsorem nagród w konkursach był Urząd Miasta Krosno Odrzańskie,
biblioteka oraz pan Stanisław Straszkiewicz.

W październiku obchodzimy

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

logo MMBS

Święto zostało ustanowione przez Międzynarodowe Stowarzyszenie
Bibliotekarstwa Szkolnego w 1999 roku.

Hasło tegorocznego Międzynarodowego Miesiąca
Bibliotek Szkolnych
 brzmi:

„Książka nas łączy”

1401088246c0216cbbaa2657ebaa9d96


Z okazji

Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych

biblioteka ogłasza konkurs fotograficzny

Przyłapani na czytaniu

clip_image002

Regulamin konkursu:                                                           

 1. Należy zrobić zdjęcie osoby pogrążonej w lekturze.               
 2. Jeden uczestnik może oddać do trzech prac
  (w wersji elektronicznej).
 3. Prace należy składać w bibliotece szkolnej lub wysłać na email: bibliotekazspkrosno@op.pl  z podaniem nazwiska i klasy
  do 25 października.
 4. Autor najlepszej pracy zostanie nagrodzony, a najciekawsze prace zostaną pokazane na wystawie.
 5. Ogłoszenie wyników nastąpi 31 października, na długiej przerwie, w czytelni biblioteki.
 6. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim.
 7. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu. Powyższe obejmuje w szczególności zgodę na publikację imienia i nazwiska zdobywcy nagrody na stronie internetowej Organizatora.
 8. Przesłanie do Organizatora fotografii konkursowej jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na wielokrotne, nieodpłatne jej publikowanie na stronie internetowej szkoły oraz opublikowanie jego imienia
  i nazwiska w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, a także na wykorzystywanie zdjęć w celach promocyjnych Organizatora.
 9. Przesyłając fotografię konkursową uczestnik zapewnia, że jest jej autorem, a osoba, której wizerunek znajduje się na tej fotografii, wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację tego wizerunku.

Zapraszamy wszystkich uczniów do korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej. Klasy pierwsze będą mogły wypożyczać książki po zapisaniu się do biblioteki, klasy starsze po uaktualnieniu swoich kart czytelników.

                                                                               nauczyciele bibliotekarze

 

ksiazki