Do końca grudnia w bibliotece obejrzeć można wystawę plakatów. Najciekawsze prace uczniów, zgłoszone do Konkursu na plakat promujący czytelnictwo, zostały wyeksponowane w czytelni i wypożyczalni biblioteki. Konkurs ogłoszono z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych, na który uczniowie przygotowali aż 45 plakatów. Najlepszą pracę wykonała Katarzyna Mączka z klasy I Technikum. Zapraszamy wszystkich uczniów i nauczycieli do obejrzenia wystawy.

wystawa-plakatow-001

wystawa-plakatow-010

Uwaga! Nowe książki!

Biblioteka szkolna w tym roku dostała dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na zakup nowości książkowych. Z otrzymanych funduszy został doposażony księgozbiór biblioteki, zarówno w lektury szkolne, jak i w książki do czytania w  chwilach wolnych od nauki. Wśród nowych książek pojawiły się laureatki największej nagrody literackiej NIKE, np. „Bieguni” Olgi Tokarczuk, czy „Widnokrąg” Wiesława Myśliwskiego, ale także modne ostatnio poradniki, np. „Żyj zdrowo i aktywnie z Anną Lewandowską”, „Przesunąć horyzont” Martyny Wojciechowskiej. Zakupiono też wiele biografii ukazujących życie i twórczość największych polskich pisarzy i poetów, np. „Nic zwyczajnego”, opowieść o Wisławie Szymborskiej, „Narzeczona Schulza”,czy  „Ksiądz Paradoks. Biografia Jana Twardowskiego”. W nowym księgozbiorze znajdzie się ok. 52 tytułów literatury dla  młodzieży, między innymi autorstwa poczytnego Nicholasa Sparksa, Collen Hoover, Jojo Moyes, Lauren Oliver  i wielu innych współczesnych twórców.

dscf0345

Miłośnicy fantasy będą mogli zapoznać się z nowościami wydawniczymi z tego nurtu np. „Metrem”, „Niezgodną”, a wielbiciele poezji dostaną do rąk „Najpiękniejsze wiersze i piosenki” Agnieszki Osieckiej, czy „Czytnik linii papilarnych Ewy Lipskiej. Oprócz wspomnianych nowości biblioteka wzbogaciła się o nowe wydania „starych” lektur, znajdujących się w obowiązującej podstawie programowej, często wraz z lubianymi przez uczniów opracowaniami. Zachęcamy do odwiedzenia biblioteki szkolnej i zapoznania się z naszą ofertą czytelniczą.

28 października, w ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych, w bibliotece szkolnej odbyło się ogłoszenie wyników Konkursu na plakat promujący czytelnictwo oraz Konkursu na najciekawszą recenzję książki. Jury pod przewodnictwem artysty plastyka, pani Małgorzaty Opary, postanowiło uznać  pracę Katarzyny Mączki z klasy I Technikum za najpełniej spełniającą wszelkie wyznaczone w regulaminie kryteria.

8

W Konkursie na najciekawszą recenzję książki zwyciężyła praca Jagody Czernieckiej uczennicy klasy II a LO.  Jest to recenzja książki Jandy Nelson „Niebo jest wszędzie”. Zwycięzcy konkursów otrzymali nagrody książkowe. Najlepsza recenzja zostanie opublikowana w gazetce szkolnej, a najciekawsze plakaty zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej.

10

W ramach promocji czytelnictwa, uczniowie klas pierwszych zostali zaproszeni do biblioteki na zajęcia edukacyjne, podczas których uczestniczyli w wykładzie na temat dziejów pisma i książki ilustrowanym prezentacją multimedialną. Uczniowie pięciu zaproszonych klas poznali dzieje starożytnych bibliotek: sumeryjskiej (zbiór 20 tysięcy glinianych tabliczek) i Aleksandryjskiej (ponad 700 tysięcy papirusowych zwojów). Poznali historię rozwoju pisma, materiałów pisarskich i postaci książki (gliniana tabliczka, papirusowy zwój, pergaminowy i papierowy kodeks). Szczególne zainteresowanie wzbudziły egipskie hieroglify i okoliczności odczytania tego pisma. Tego epokowego  odkrycia dokonał w 1822 roku Jean F. Champollion. Stało się to dzięki zbadaniu tzw. kamienia z Rosetty (nazwa od miasta koło Aleksandrii), na którym wyryty był ten sam tekst trzema systemami znaków: hieroglificznym, demotycznym i greckim.

200px-rosetta_stone

Kamień z Rosetty obecnie znajduje się w zbiorach British Museum w Londynie

Ponadto uczniowie zapoznali się z najstarszymi zabytkami piśmiennictwa polskiego, w tym z pięknie iluminowanym Psałterzem Floriańskim. Dalsza część prezentacji dotyczyła przełomowego w dziejach książki wynalazku Jana Gutenberga. Poznając pieczęcie umieszczone na książkach ze zbiorów szkolnej biblioteki uczniowie mogli poznać historię szkoły i związanej z nią biblioteki,  mieli także okazję zapoznać się z najstarszymi i najciekawszymi pozycjami książkowymi. Podsumowaniem zdobytej wiedzy było rozwiązanie przez młodzież krzyżówki dotyczącej historii książki. W projekcie wzięło udział 118 uczniów.

6

W październiku obchodzimy

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

 logo MMBS

Święto zostało ustanowione przez Międzynarodowe Stowarzyszenie
Bibliotekarstwa Szkolnego w 1999 roku.

Hasło tegorocznego Międzynarodowego Miesiąca
Bibliotek Szkolnych
 brzmi:

„Książka to dopiero początek…”

 


 

Z okazji
Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych

BIBLIOTEKA ZSP
OGŁASZA

KONKURS NA PLAKAT PROMUJĄCY CZYTELNICTWO

konkurs_-_plakat_1

REGULAMIN  KONKURSU
NA  PLAKAT  PROMUJĄCY  CZYTELNICTWO  

OGŁOSZONY PRZEZ BIBLIOTEKĘ
ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
W  KROŚNIE  ODRZAŃSKIM


Cele konkursu

 1. Wykonanie plakatu zawierającego treści promujące czytelnictwo.
 2. Promocja książki i czytelnictwa wśród uczniów ZSP.
 3. Kształtowanie wrażliwości estetycznej uczniów.
 4. Rozwijanie inwencji twórczej uczniów.
 5. Umożliwienie uczniom wykorzystania własnych uzdolnień, zainteresowań.


Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.
 2. Zadaniem konkursowym jest wykonanie plakatu promującego czytelnictwo.
 3. Każda praca powinna zawierać w kompozycji hasło promujące czytelnictwo.
 4. Do konkursu należy zgłaszać prace wykonane dowolną techniką graficzną, w formacie A1 (60 x 80 cm).
 5. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie trzy prace.
 6. Każda praca na odwrocie powinna być czytelnie podpisana. Podpis ma zawierać imię i nazwisko autora oraz klasę.
 7. Wszystkie prace zgłoszone na konkurs nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora.
 8. Prace konkursowe należy złożyć w bibliotece do dnia 25 października 2016 r.
 9. Uczestnictwo w niniejszym konkursie jest równoznaczne z akceptacją przez autora wszystkich postanowień tego regulaminu.


Ocena prac i zasady przyznawania nagród

 1. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora konkursu. Decyzja jury jest ostateczna.
 2. Jury, w ocenie projektów, będzie brało pod uwagę: estetykę wykonania, oryginalność pracy, zgodność z tematem oraz pomysłowość.
 3. Twórca zwycięskiego plakatu zostanie nagrodzony.


Ogłoszenie wyników i promocja najlepszych prac

 1. Ogłoszenie wyników nastąpi 28 października 2016 r. w czytelni biblioteki.
 2. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej ZSP i w lokalnej prasie.
 3. Najciekawsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

 
Prawa autorskie i ochrona danych osobowych

 1. Zwycięzca konkursu przenosi całość praw autorskich do zgłoszonej pracy konkursowej na organizatora.
 2. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora prac zgłoszonych przez siebie na konkurs oraz na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby konkursu.

 


 

Z okazji  Międzynarodowego
Miesiąca  Bibliotek
 Szkolnych

BIBLIOTEKA   ZSP

OGŁASZA

KONKURS

NA  NAJCIEKAWSZĄ RECENZJĘ KSIĄŻKI

clip_image002

W dniach 1 25 października
należy napisać recenzję dowolnej,
wybranej przez siebie książki.

Prosimy o złożenie podpisanych prac
w bibliotece szkolnej.

28 października w czytelni (na długiej przerwie) odbędzie się ogłoszenie wyników, autor najciekawszej pracy zostanie nagrodzony!

Zapraszamy wszystkich uczniów do korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej. Klasy pierwsze będą mogły wypożyczać książki po zapisaniu się do biblioteki, klasy starsze po uaktualnieniu swoich kart czytelników.

                                                                               nauczyciele bibliotekarze

ksiazki