W październiku obchodzimy

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

 logo MMBS

Święto zostało ustanowione przez Międzynarodowe Stowarzyszenie
Bibliotekarstwa Szkolnego w 1999 roku.

Hasło tegorocznego Międzynarodowego Miesiąca
Bibliotek Szkolnych
 brzmi:

„Książka to dopiero początek…”

 


 

Z okazji
Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych

BIBLIOTEKA ZSP
OGŁASZA

KONKURS NA PLAKAT PROMUJĄCY CZYTELNICTWO

konkurs_-_plakat_1

REGULAMIN  KONKURSU
NA  PLAKAT  PROMUJĄCY  CZYTELNICTWO  

OGŁOSZONY PRZEZ BIBLIOTEKĘ
ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
W  KROŚNIE  ODRZAŃSKIM


Cele konkursu

 1. Wykonanie plakatu zawierającego treści promujące czytelnictwo.
 2. Promocja książki i czytelnictwa wśród uczniów ZSP.
 3. Kształtowanie wrażliwości estetycznej uczniów.
 4. Rozwijanie inwencji twórczej uczniów.
 5. Umożliwienie uczniom wykorzystania własnych uzdolnień, zainteresowań.


Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.
 2. Zadaniem konkursowym jest wykonanie plakatu promującego czytelnictwo.
 3. Każda praca powinna zawierać w kompozycji hasło promujące czytelnictwo.
 4. Do konkursu należy zgłaszać prace wykonane dowolną techniką graficzną, w formacie A1 (60 x 80 cm).
 5. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie trzy prace.
 6. Każda praca na odwrocie powinna być czytelnie podpisana. Podpis ma zawierać imię i nazwisko autora oraz klasę.
 7. Wszystkie prace zgłoszone na konkurs nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora.
 8. Prace konkursowe należy złożyć w bibliotece do dnia 25 października 2016 r.
 9. Uczestnictwo w niniejszym konkursie jest równoznaczne z akceptacją przez autora wszystkich postanowień tego regulaminu.


Ocena prac i zasady przyznawania nagród

 1. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora konkursu. Decyzja jury jest ostateczna.
 2. Jury, w ocenie projektów, będzie brało pod uwagę: estetykę wykonania, oryginalność pracy, zgodność z tematem oraz pomysłowość.
 3. Twórca zwycięskiego plakatu zostanie nagrodzony.


Ogłoszenie wyników i promocja najlepszych prac

 1. Ogłoszenie wyników nastąpi 28 października 2016 r. w czytelni biblioteki.
 2. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej ZSP i w lokalnej prasie.
 3. Najciekawsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

 
Prawa autorskie i ochrona danych osobowych

 1. Zwycięzca konkursu przenosi całość praw autorskich do zgłoszonej pracy konkursowej na organizatora.
 2. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora prac zgłoszonych przez siebie na konkurs oraz na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby konkursu.

 


 

Z okazji  Międzynarodowego
Miesiąca  Bibliotek
 Szkolnych

BIBLIOTEKA   ZSP

OGŁASZA

KONKURS

NA  NAJCIEKAWSZĄ RECENZJĘ KSIĄŻKI

clip_image002

W dniach 1 25 października
należy napisać recenzję dowolnej,
wybranej przez siebie książki.

Prosimy o złożenie podpisanych prac
w bibliotece szkolnej.

28 października w czytelni (na długiej przerwie) odbędzie się ogłoszenie wyników, autor najciekawszej pracy zostanie nagrodzony!

Zapraszamy wszystkich uczniów do korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej. Klasy pierwsze będą mogły wypożyczać książki po zapisaniu się do biblioteki, klasy starsze po uaktualnieniu swoich kart czytelników.

                                                                               nauczyciele bibliotekarze

ksiazki