W październiku obchodzimy

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

logo MMBS

Święto zostało ustanowione przez Międzynarodowe Stowarzyszenie
Bibliotekarstwa Szkolnego w 1999 roku.

Hasło tegorocznego Międzynarodowego Miesiąca
Bibliotek Szkolnych
 brzmi:

„Książka nas łączy”

1401088246c0216cbbaa2657ebaa9d96


Z okazji

Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych

biblioteka ogłasza konkurs fotograficzny

Przyłapani na czytaniu

clip_image002

Regulamin konkursu:                                                           

 1. Należy zrobić zdjęcie osoby pogrążonej w lekturze.               
 2. Jeden uczestnik może oddać do trzech prac
  (w wersji elektronicznej).
 3. Prace należy składać w bibliotece szkolnej lub wysłać na email: bibliotekazspkrosno@op.pl  z podaniem nazwiska i klasy
  do 25 października.
 4. Autor najlepszej pracy zostanie nagrodzony, a najciekawsze prace zostaną pokazane na wystawie.
 5. Ogłoszenie wyników nastąpi 31 października, na długiej przerwie, w czytelni biblioteki.
 6. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim.
 7. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu. Powyższe obejmuje w szczególności zgodę na publikację imienia i nazwiska zdobywcy nagrody na stronie internetowej Organizatora.
 8. Przesłanie do Organizatora fotografii konkursowej jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na wielokrotne, nieodpłatne jej publikowanie na stronie internetowej szkoły oraz opublikowanie jego imienia
  i nazwiska w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, a także na wykorzystywanie zdjęć w celach promocyjnych Organizatora.
 9. Przesyłając fotografię konkursową uczestnik zapewnia, że jest jej autorem, a osoba, której wizerunek znajduje się na tej fotografii, wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację tego wizerunku.
Reklamy

Zapraszamy wszystkich uczniów do korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej. Klasy pierwsze będą mogły wypożyczać książki po zapisaniu się do biblioteki, klasy starsze po uaktualnieniu swoich kart czytelników.

                                                                               nauczyciele bibliotekarze

 

ksiazki