Konkurs czytelniczy

23 kwietnia obchodziliśmy „Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich”. Z tej okazji uczniowie wszystkich klas drugich przystąpili do konkursu czytelniczego „Z literaturą za pan brat”, zorganizowanego przez bibliotekę szkolną. Celem konkursu było sprawdzenie wiadomości uczniów z zakresu literatury oraz zainspirowanie młodzieży do sięgnięcia po książki spoza kanonu lektur. Uczniowie każdej z klas, którzy uzyskali najlepsze wyniki, zostali nagrodzeni dobrą oceną z języka polskiego.

 

czytanie 018

 

Najlepsze wyniki w konkursie czytelniczym osiągnęli:

klasa II a LO

  1. Wiktoria Jasińska
  2. Michel Filipov
  3. Wojciech Zalewski

 klasa II b LO:

  1. Emilia Pawłowska
  2. Paulina Kozłowska
  3. Adrianna Sierko

 klasa II T:

  1. Kamil Waligóra
  2. Remigiusz Ratajski

Z okazji 120 rocznicy urodzin Władysława Broniewskiego – patrona ZSP, biblioteka szkolna ogłosiła konkurs kaligraficzny. Zadaniem konkursowym było napisanie wiersza naszego patrona pt. Kometa, posługując się sztuką pięknego pisania, czyli kaligrafią. Zajęcia wprowadzające w świat tej niegdyś bardzo cenionej, a obecnie niesłusznie zapomnianej umiejętności, poprowadził znawca sztuk plastycznych, pan Jerzy Szymczak.  W zajęciach uczestniczyły klasy pierwsze, w ramach przedmiotu wiedza o kulturze. Uczniowie mieli możliwość zmierzenia się z trudną sztuką kaligrafii i przygotowania się do konkursu. Wyniki kaligraficznych zmagań zostały ogłoszone 24 kwietnia. Okazało się, że najlepsze prace wykonali: Katarzyna Mączka, uczennica I klasy technikum oraz Adrian Telakowiec, uczeń klasy III LO.

20170407_092802

czytanie 007

Biblioteka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

im.Władysława Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim

zaprasza do udziału w szkolnym konkursie kaligraficznym

25-Ksiega

REGULAMIN

Szkolnego Konkursu Kaligraficznego

 

Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

Cele konkursu:

–  uczczenie 120 rocznicy urodzin patrona szkoły,

–  rozbudzanie umiejętności pięknego pisania,

–  rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego,

–  rozpowszechnianie sztuki kaligrafii,

–  uwrażliwienie na piękno pisma odręcznego ksiąg ręcznie iluminowanych,

–  rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Uczestnicy konkursu mają do wyboru dwa zadania.

Pierwszym zadaniem konkursowym jest napisanie dołączonego do regulaminu tekstu piórem, piórkiem, patykiem, pędzlem lub pisakiem na papierze usztywnianym formatu A4. Kolor atramentu oraz tła dowolny. Nie wolno używać długopisów.

Wskazane jest, żeby tekst został ozdobiony wybranymi iluminacjami (inicjałami, bordiurami, miniaturami itd.). Technika ich wykonania jest dowolna (np. farby, kredki, złocenia, kolorowy atrament).

Drugim zadaniem uczestników jest odręczne wykonanie inicjału imienia lub nazwiska patrona szkoły (W lub B) w dowolnej technice kaligraficznej na papierze usztywnianym formatu A4.

2. Kryteria oceny prac:

– staranność, pomysłowość i oryginalność elementów graficznych,

– staranność i płynność pisma oraz estetyka połączeń literowych,

– poprawność ortograficzna i interpunkcyjna,

– samodzielność pracy.

Obowiązuje zakaz korzystania z korektorów.

3. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie po 2 wykonane przez siebie prace.
4. Prace zostaną ocenione przez specjalnie powołane w tym celu jury.
5. Prace konkursowe należy złożyć w bibliotece szkolnej do dnia 20 kwietnia 2017 r.
6. Metryczka powinna być umieszczona na odwrocie każdej pracy i zawierać: imię,   nazwisko i klasę ucznia.
7. Prace nie podlegają zwrotowi i stają się własnością organizatorów.
8. Autorzy trzech najlepszych prac zostaną nagrodzeni.
9. Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi 25 kwietnia 2017 r. na długiej przerwie w czytelni biblioteki.
10. Najlepsze prace zostaną wysłane na Wojewódzki Konkurs Kaligraficzny „Mistrz Kaligrafii” organizowany przez  Gimnazjum nr 1 w Zielonej Górze.

Postanowienia końcowe:

1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na wykorzystanie i przetwarzanie przez organizatora danych osobowych oraz wizerunku uczestnika na potrzeby konkursu.
2. Prace niespełniające wymogów konkursowych nie będą podlegać ocenie komisji konkursowej.
3. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.

 

Tekst do napisania:

Władysław Broniewski ,,Kometa”

Ach, myśli opętane, bezładne, bezradne!
Ach, słowa niepojęte twardego wyroku!
Przez wicher się przedzieram, wśród wichru upadnę,
jak wicher huczy we mnie bezdenny niepokój.

Dlatego w snach się błąkam, bezsenny i chory,
jak świeca gorejąca dogasam powoli
i nie wiem, czemu milczą srebrne gwiazdozbiory
nad moim ogniem, śpiewem i snem, który boli.

Ach, muszę się wypalić do dna i do końca,
jak światła wędrujące po gościńcach mlecznych,
zanim upadnę gwiazdą obłędem płonącą,
kometą snów bolesnych, a światu zbytecznych.

 

Zapraszamy do udziału w konkursie!

28 lutego 2017 roku w bibliotece rozstrzygnięty został konkurs ortograficzny.  Jest to już jedenasta edycja tego konkursu.

Młodzież pisała dyktando w Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego, który obchodzimy 21 lutego, w konkursie wzięło udział aż 30 uczniów.

Wyniki szkolnego konkursu ortograficznego

  Szkolne Dyktando 2017   

 

                I miejsce               Dawid Tokarski   kl. I T

                          II miejsce              Wojciech Kietrys   kl. III c LO 

                         III miejsce             Angelika Malicka   kl. III c LO 

IMG_2572

21 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Został ustanowiony przez UNESCO dla upamiętnienia wydarzeń w miejscowości Dhaka, obecnej stolicy Bangladeszu, w 1952 roku. Zginęło wówczas 5 studentów, którzy domagali się nadania językowi bengalskiemu statusu urzędowego.

Pierwsze obchody w Polsce zorganizowano 11 lat temu. Tegoroczne hasło święta brzmi: “Wysokiej jakości edukacja, język(i) nauczania a efekty edukacyjne”. Podkreśla ono znaczenie języka ojczystego dla jakości edukacji i różnorodności językowej oraz realizacji nowej Agendy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030. „Stąd musimy dbać o nauczanie języka i w języku, tym najbliższym każdemu człowiekowi po to, żeby dać mu możliwość zdobycia na tyle wysokiej edukacji, wiedzy i umiejętności, aby w pełni uczestniczyć w rozwoju społecznym”- mówi sekretarz generalny Polskiego Komitetu do spraw UNESCO prof. Sławomir Ratajski.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego został ustanowiony przez UNESCO w 1999 roku. Jego obchody mają na celu podkreślenie różnorodności językowej świata, promocję wielojęzyczności, a także zwrócenia uwagi na liczbę języków zagrożonych i ginących.

Naukowcy szacują, że w historii ludzkości istniało około 13 tysięcy języków. Jednak wraz z upływem wieków niektóre z nich zaniknęły. Obecnie na świecie używa się od 6. do 7. tysięcy. Dokładne ustalenie ich liczby utrudnia brak zgody wśród językoznawców, co do klasyfikacji niektórych języków jako odrębnych. Przeważająca część języków świata pozostaje w formie bezpiśmiennej.  Najwięcej ludzi – ponad miliard 700 milionów – posługuje się językiem angielskim. Drugie miejsce zajmuje chiński, którego obecnie używa około miliard 400 milionów ludzi. W pierwszej dziesiątce znalazły się również: hindi, arabski, hiszpański, francuski, rosyjski, portugalski, bengalski i japoński. Szacuje się, że polski jest językiem ojczystym około 45 milionów ludzi. W różnym stopniu zna go niemal 50 milionów ludzi na świecie.

Źródło: http://warszawa.onet.pl/bralczyk-miedzynarodowy-dzien-jezyka-ojczystego-to-wazne-swieto/kcbfge

Z okazji obchodzonego 21 lutego

Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego

sprawdź swoje umiejętności językowe pisząc

Szkolne Dyktando 2017

dyktando

Uczestników konkursu zapraszamy do biblioteki szkolnej
21 lutego (wtorek) na czwartej lekcji.

 

Już po raz szósty biblioteka szkolna włączyła się w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu.
Zapoznaj się z ważnymi informacjami na ten temat, zamieszczonymi na tej stronie oraz w gablocie biblioteki na szkolnym korytarzu. Pomoc w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa on-line dostępna jest w Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 oraz na stronie 116111.pl.

7 lutego, już po raz 13. w Polsce i w ponad stu krajach na świecie, obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) poświęcony bezpieczeństwu dzieci i młodzieży w sieci. Hasło tegorocznej edycji: „Razem zmieniamy internet na lepsze” podkreśla rolę każdego użytkownika sieci w budowaniu bezpiecznego i przyjaznego środowiska online.

W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany jest przez Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzą Naukowa
i Akademicka Sieć Komputerowa
 (NASK) oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundację Dzieci Niczyje) – realizatorzy unijnego programu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF). Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange. Partnerem DBI 2017 jest Facebook. Tegoroczne wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem przez Minister Edukacji Narodowej Annę Zalewską,  Minister Cyfryzacji  Annę Streżyńską, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  Jarosława Gowina, Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka oraz  Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Marcina Cichego.

DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa młodych użytkowników w Internecie oraz nagłośnienie tematyki dotyczącej bezpieczeństwa online.

Podczas obchodów DBI chcemy szczególnie podkreślić potencjał Internetu, który młodzież może wykorzystać zarówno w edukacji, kontaktach z rówieśnikami jak również jako formę twórczej rozrywki.

Obchodom DBI 2017 we wszystkich krajach europejskich towarzyszy kampania medialna „Be the change: Unite for a better Internet”.

DBI2016_zasady

Źródło: http://www.saferinternet.pl/pl/dbi-w-polsce-i-na-swiecie

Do końca grudnia w bibliotece obejrzeć można wystawę plakatów. Najciekawsze prace uczniów, zgłoszone do Konkursu na plakat promujący czytelnictwo, zostały wyeksponowane w czytelni i wypożyczalni biblioteki. Konkurs ogłoszono z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych, na który uczniowie przygotowali aż 45 plakatów. Najlepszą pracę wykonała Katarzyna Mączka z klasy I Technikum. Zapraszamy wszystkich uczniów i nauczycieli do obejrzenia wystawy.

wystawa-plakatow-001

wystawa-plakatow-010